PLEASE support
our sponsors!

They make this
service possible
for YOU.

PLEASE mention
that you saw
this Ad on
Wierdapark.co.za.

 

YOUR ad here!

You determine
the cost!


Contact
Alan Holm
at
AlanH@AiNet.co.za


 

Ondersteun
ons borge
ASSEBLIEF!

Hulle maak
hierdie diens
moontlik
vir U.

Meld dat
u hierdie
advertensie op
Wierdapark.co.za
gesien het
ASSEBLIEF.

 

JOU advertensie
hier!


Jy bepaal
die koste!


Kontak
vir
Alan Holm
op
AlanH@AiNet.co.za


WierdaPark.co.za


CROSS-RAAISEL

Solution and another CROSS-RAAISEL next month.

Oplossing en nog 'n CROSS-RAAISEL volgende maand.
 
C R O S S - R A A I S E L  (No 1/04)
1   2   3     4     5   6
            7            
        8                
                         
9         10     11        
        12                
13   14           15       16
            17            
18                 19 20    
                21        
        22                
                         
23             24          
Opgestel deur/Compiled by: Gideon Ellis
Clues to/Leidrade tot Cross-Raaisel No 1/04
ACROSS:                    
                         
1 Signed and ________.              
4 Something cosy for the cold.            
8 Slip of memory.                
9 Drinks or small people.              
10 The rate of motion.                
13 Switch on the cigarette.              
15 Someone who creates something.          
18 A detailed examination of the elements of a substance.  
19 Crawling creature.                
22 Some of it may be shady.            
23 Not in our country.                
24 To lead someone up the ______ path.        
                         
AF:                        
                         
1 Benodig dit om iets mee oop te sluit.        
2 Hy tree namens iemand anders op.        
3 Huidverdikking.                
5 Plan van aksie.                
6 Deur William Webb Ellis ontdek.          
7 Kinders se tydverdryf.              
11 Ma se ma.                  
12 Om hardkoppig nie saam te stem nie.        
14 Die Ontvanger is een.              
16 Negende maand van die Moslem jaar.        
17 Soort sofa.                  
18 Beseerde speler van die veld verwyder.        
20 Padverlegging.                
21 Kortasemigheid.                
                         
Opgestel deur/Compiled by Gideon Ellis              
                         

Your ad could be HERE!

You determine the cost!

Contact Alan Holm at alanh@ainet.co.za

--------------------------------------------------------

Jou advertensie kon HIER gewees het!

Jy bepaal die koste!

Kontak vir Alan Holm op alanh@ainet.co.za